Kimura Kimura Shukokai KarateTrainingslager im Dojo
Berlin - Hohenschönhausen